Dasar Privasi

  1. Kesemua data peribadi (nama penuh, alamat penuh, nombor telefon serta emel) pelanggan hanyalah untuk kegunaan pembelian produk Patriots Publishing Sdn Bhd sahaja.
  2. Data peribadi pembeli kemungkinan akan digunakan untuk tujuan penghantaran berita terkini, makluman produk terbaharu dan lain-lain aktiviti berkaitan Patriots Publishing Sdn Bhd
  3. Data peribadi pembeli tidak akan dijual atau dikongsikan kepada mana-mana pihak ketiga.