Abdullah Sidek

Abdullah Sidek

Abdullah Sidek merupakan peminat sejarah tanah air sejak zaman sekolah menengah lagi. Minatnya itu telah mendorong beliau untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang sejarah di Universiti Pendidikan Sultan Idris (2009-2013). Topik sejarah yang diminati ialah berkenaan dengan sejarah kerajaan Melayu dahulukala dan juga mengenai kisah-kisah klasik orang Melayu. Maka disebabkan itu, beliau banyak menulis buku dan juga status pendek di media sosial berkenaan dengan kerajaan Melayu dan kisah-kisah orang Melayu dahulukala.

Books By Abdullah Sidek