Muhammad Eilham

Muhammad Eilham

Muhammad Eilham merupakan pensyarah Fizik di Methodist College Kuala Lumpur, dengan pengalaman mengajar fizik pada peringkat asasi dan diploma selama hampir 5 tahun. Mendapat ijazah sarjana muda (BSc. Physics) dari UiTM Perlis serta ijazah sarjana dari UKM (MSc. Applied Physics), beliau kini sedang meneroka dan belajar dengan lebih mendalam bidang fizik quantum dan graviti, dengan harapan ingin meneruskan pengajian PhD beliau dalam bidang Fizik Teori.

Selain menulis untuk The Patriots, beliau juga pernah menulis untuk portal Ajar dan Majalah Sains.

Books By Muhammad Eilham