Raja Ariff Danial

Raja Ariff Danial

Raja Ariff Danial bin Raja Azhar. Nama diberi kepada seorang pemuda bernasabkan Bugis berbangsakan Melayu yang sangat meminati sejarah sejak dari kecil lagi. Beliau kini sedang melanjutkan pelajaran di Universiti Kebangsaan Malaysia dalam Ijazah Sarjana Muda bidang sejarah, bidang yang akan sentiasa diminati beliau.

Books By Raja Ariff Danial