Availability: In Stock

E-BUKU Muhammad: Dakwah dan Diplomasi

SKU: PP-IH-000026-MDD-1-E

RM19.00

Buy this product to earn 19 Poin.

Alphonse de Lamartine, seorang penulis dari Perancis pernah menulis dalam karya beliau Histoire de la Turquie;

“Sekiranya keagungan sesuatu tujuan, keremehan tindakan, dan hasil yang hebat itu merupakan 3 ukuran kegeniusan manusia, siapa yang berani untuk membandingkan manusia hebat di era moden ini dengan Muhammad?”

(Histoire de la Turquie, Paris, 1855, vol. 1 halaman 154)

🔥186 UNIT TERJUAL
Category:

Description

Penulis: Arep Jawa

Genre: Sejarah Islam

ISBN: 978-967-17344-4-5

Mengenai buku:

Kelahiran Nabi Muhammad S.A.W merupakan suatu rahmat buat sekalian alam. Baginda adalah pemimpin umat akhir zaman dan pengasas kepada sebuah empayar spiritual yang dianuti oleh 1.9 bilion manusia.

Baginda merupakan contoh dan tauladan terbaik untuk diikuti manusia seluruh dunia. Akhlak dan karakter yang dimiliki Baginda merupakan sebaik-baik akhlak sehingga mendapat gelaran Al-Amin (yang dipercayai) dan Al-Mahbub (yang disukai). Konsep kesederhanaan yang diamalkan Baginda dapat kita lihat melalui segenap aspek gaya hidup Baginda.

Seorang yang bijak, cerdas, dan hebat dalam berdiplomasi. Perkara ini dapat dibuktikan melalui peristiwa meletakkan kembali Haarulaswad ke tempat asalnya. iaitu bagaimana Nabi Muhammad S.A.W dengan izin Allah S.W.T berjaya mengelakkan dari berlakunya persengketaan dan pertumpahan darah antara kabilah Arab.

Isi Kandungan:

SI KANDUNGAN
1) BAB 1 : Adab kepada Nabi Muhammad SAW.
a. Adab kepada Nabi Muhammad SAW
b. Makna di sebalik kalimah.
c. Bagaimana pula dengan hukumnya?
d. Keutamaan berselawat.
e. Faedah dan kelebihan berselawat.
f. Adab terhadap Nabi Muhammad SAW.
g. Adab terhadap ahli keluarga Baginda (Ahlul Bait).
h. Adab terhadap para sahabat Baginda.

2) BAB 2 : Kata-kata orang bukan Islam.
a. Kata-kata orang bukan Islam.
b. William Montgomery Watt, Alphonse de Lamartine,
Reverend Bosworth Smith.
c. Mohandas Karamchand Ghandi, Edward Gibbon,
John William Draper.
d. David George Hogarth, Wahington Irving
e. Annie Besant, Micheal H. Hart.
f. Karen Armstorng.
g. Leftenan Jeneral Sir John Bagot Glubb.
h. Sir Thomas Carlyle, Profesor H. G. Wells.
i. Intisari ibrah & Pengajaran.

3) BAB 3 : Hikmah Tanah Arab dipilih sebagai tempat kelahiran.
a. Hikmah Tanah Arab dipilih sebagai tempat kelahiran.
b. Nama Mekah dalam kitab agama lain.
c. Keadaan di sekitar Jazirah Arab.
d. Keadaan politik sebelum kedatangan Islam.
e. Pegangan agama sebelum kedatangan Islam
f. Kepercayaan masyarakat Arab sebelum kedatangan
Islam.
g. Keadaan sosial masyarakat Arab Jahiliyah.
h. Keadaan ekonomi.
i. Keadaan akhlak & moral.
j. Intisari ibrah & Pengajaran.

4) BAB 4 : Waktu kelahiran sehingga kenabian.
a. Waktu kelahiran sehingga kenabian.
b. Berita gembira daripada kitab Taurat
c. Berita gembira daripada kitab Injil.
d. Peristiwa sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW.
e. Persitiwa semasa kelahiran Nabi Muhammad SAW.
f. Peristiwa Khatan Nabi Muhammad SAW.
g. Kelahiran Nabi Muhammad SAW.
h. Nasab keluarga Nabi Muhammad SAW.
i. Ada apa dengan Bani Sa’ad bin Bakar?
j. Peristiwa yang dialami Halimah as-Sa’diah,
k. Dada Nabi Muhammad SAW dibelah.
l. Berada dalam asuhan Abdul Muthalib.
m. Berada dalam asuhan Abu Thalib.
n. Bersama sang rahib, Buhaira.
o. Sang penggembala kambing.
p. Muhammad al-Amin.
q. Pernikahan antara Siti Khadijah & Sang Rasul.
r. Penglibatan Nabi Muhammad SAW dalam
pembangunan Ka’bah.
s. Terbitnya fajar Islam.
t. Intisari ibrah & Pengajaran.

5) BAB 5 : Isteri-isteri Nabi Muhammad SAW.
a. Sayidatina Khadijah binti Khuwailid. 103-105
b. Saudah binti Zam’ah. 105-109
c. Aisyah binti Abu Bakar. 109-112
d. Zainab binti Khuzaimah. 112-113
e. Raihanah binti Sam’un. 113
f. Juwairiyah binti Haris. 113-116
g. Zainab binti Jahsy. 116-117
h. Mariah binti Sam’un al-Qibtiyah. 117-118
i. Ummu Habibah. 118
j. Safiyah binti Huyai. 119-120
k. Ummu Salamah. 120-122
l. Hafsah binti Umar. 122-123
m. Maimunah binti Haris. 123
n. Intisari ibrah & Pengajaran. 124-132

6) BAB 6 : Anak-anak & Cucu-cucu Nabi Muhammad SAW.
a. al-Qasim bin Muhammad SAW, Zainab binti
Muhammad SAW. 135
b. Ruqayyah binti Muhammad SAW. 136-137
c. Ummi Kalsum binti Muhammad SAW. 137
d. Fatimah binti Muhammad SAW, Abdullah bin
Muhammad SAW. 138
e. Ibrahim bin Muhammad SAW. 139
f. Anak-anak tiri Nabi Muhammad SAW. 139
g. Zaid bin Harithah. 140-141
h. Cucu-cucu Nabi Muhammad SAW. 141-146
i. Intisari ibrah & Pengajaran. 147-148

7) BAB 7 : Dakwah Nabi Muhammad SAW.
a. Dakwah Nabi Muhammad SAW. 150-151
b. Dakwah secara rahasia (Sirr). 151-157
c. Intisari ibrah & Pengajaran. 158
d. Dakwah secara terbuka (Jahr). 159-163
e. Intisari ibrah & Pengajaran. 164-165
f. Penyeksaan & penindasan Nabi Muhammad SAW. 166-175
g. Helah kaum kafir Quraisy. 176-177
h. Intisari ibrah & Pengajaran. 178-179

8) BAB 8 : Hijrah Nabi Muhammad SAW.
a. Hijrah ke Habsyah. 181-186
b. Perutusan daripada Nabi Muhammad SAW. 187-188
c. Intisari ibrah & Pengajaran. 189-190
d. Orang-orang Ansar memeluk Islam. 191-192
e. Bai’ah Aqabah pertama. 193-194
f. Intisari ibrah & Pengajaran. 195-196
g. Bai’ah Aqabah kedua. 197-200
h. Intisari ibrah & Pengajaran. 201-202
i. Hijrah ke Madinah. 203-213
j. Intisari ibrah & Pengajaran. 214-216

9) BAB 9 : Mukjizat Nabi Muhammad SAW.
a. Mukjizat Nabi Muhammad SAW. 218-219
b. al-Quran. 219-224
c. Isra’ & Mi’raj. 224-229
d. Bulan terbelah dua. 230-231
e. Keluar air dari celah-celah jari. 232-233
f. Bertambahnya makanan. 233-234
g. Rintihan sebatang pohon kurma. 234
h. Menyembuhkan pelbagai jenis penyakit. 235
i. Doa dimakbulkan oleh Allah SWT. 235-237
j. Ilmu & Pengetahuan. 237
k. Doa yang mustajab. 237-238
l. Intisari ibrah & Pengajaran. 239-240

10) BAB 10 : Pembentukan Madinah sebagai daulah islamiyah (kerajaan islam).
a. Pembinaan masjid. 242-243
b. Intisari ibrah & Pengajaran. 243
c. Mempersaudarakan umat Islam. 244-245
d. Intisari ibrah & Pengajaran. 245-246
e. Piagam Madinah. 247-249
f. Kandungan Piagam Madinah. 250-258
g. Intisari ibrah & Pengajaran. 259-260

11) BAB 11 : Perjuangan al-Amin, Rasul Ulul Azmi.
a. Perjuangan al-Amin, Rasul Ulul Azmi. 262
b. Pengertian & Dalil berkaitan Ulul Azmi. 263-264
c. Cabaran & Ujian yang dihadapi. 265-272
d. Intisari ibrah & Pengajaran. 273-274

12) BAB 12 : Ciri-ciri mulia sang utusan terakhir.
a. Ciri-ciri mulia sang utusan terakhir. 276
b. Fizikal Nabi Muhammad SAW. 277-279
c. Khatam Nubuwwah. 280-282
d. Cara merapikan rambut Nabi Muhammad SAW. 283
e. Pakaian Nabi Muhammad SAW. 284-285
f. Selipar Nabi Muhammad SAW. 286-287
g. Cara Nabi Muhammad SAW berjalan. 287
h. Cara Nabi Muhammad SAW duduk. 288
i. Cara Nabi Muhammad SAW makan. 288-289
j. Makanan yang dimakan oleh Nabi Muhammad SAW. 289-292
k. Buah-buahan yang dimakan oleh Baginda SAW. 292
l. Air minuman Nabi Muhammad SAW. 293
m. Cara Nabi Muhammad SAW minum. 293-294
n. Cara Nabi Muhammad SAW berbicara. 294-296
o. Cara Nabi Muhammad SAW bergurau. 296-297
p. Cara Nabi Muhammad SAW tidur. 297-298
q. Sifat tawadhu’ Nabi Muhammad SAW. 298-299
r. Akhlak Nabi Muhammad SAW. 299
s. Sifat malu Nabi Muhammad SAW. 299
t. Nama-nama Nabi Muhammad SAW. 300
u. Melihat Nabi Muhammad SAW dalam tidur. 300
v. Sifar-sifat lain Nabi Muhammad SAW. 301
w. Kedudukan Nabi Muhammad SAW melalui ayat
suci al-Quran. 302-305
x. Intisari ibrah & Pengajaran. 306

13) BAB 13 : Sunah, mutiara berharga daripada sang kekasih.
a. Sunah, mutiara berharga daripada sang kekasih. 308
b. Sunah ketika bangun tidur. 309
c. Sunah ketika masuk & keluar dari tandas. 310
d. Sunah ketika mengambil wudhu’. 311-314
e. Sunah ketika bersiwak. 314-315
f. Sunah ketika memakai & menanggalkan pakaian. 315
g. Sunah ketika masuk & keluar dari rumah. 316
h. Sunah ketika pergi ke masjid. 316-318
i. Sunah solat menggunakan sutrah. 318-319
j. Sunah dalam solat-solat tambahan (sunat). 320
k. Sunah pergerakan dalam solat. 321-325
l. Sunah ketika bertemu dengan orang lain. 326
m. Sunah ketika makan & minum. 327
n. Sunah ketika hendak tidur. 328-329
o. Intisari ibrah & Pengajaran. 330

14) BAB 14 : Peperangan Rasul al-Amin.
a. Peperangan Rasul al-Amin. 332-333
b. Perang Waddan. 336
c. Perang Buwwath. 336
d. Perang al-‘Usyairah. 337
e. Perang Badar Pertama. 338
f. Perang Badar Kedua. 338-341
g. Perang Bani Qainuqa’. 342-345
h. Perang Uhud. 346-352
i. Perang Bani Nadhir. 353-354
j. Perang Sawiq. 355
k. Perang Dzatur Riqa’. 356
l. Perang Badar Kedua. 357
m. Perang Daumatul Jandal. 358-359
n. Perang Bani Mushtaliq. 360-361
o. Perang Ahzab (Khandaq). 362-367
p. Perang Khaibar. 368-372
q. Perang Mu’tah. 373-378
r. Perang Fathu Mekah. 379-399
s. Perang Hunain. 400-406
t. Perang Thaif. 407-409
u. Perang Tabuk. 410-415

15) BAB 15 : Seni interaksi sang pendakwah teragung.
a. Seni interaksi sang pendakwah teragung. 417
b. Berinteraksi dengan para isteri. 418-422
c. Berinteraksi dengan anak-anak. 423-435
d. Berinteraksi dengan para cucu. 425-427
e. Berinteraksi dengan jiran-jiran. 428-431
f. Berinteraksi sebagai ketua. 432-435
g. Berinteraksi dengan orang sekeliling. 436-439
h. Intisari ibrah & Pengajaran. 440

16) BAB 16 : Wasiat berharga Nabi Muhammad SAW.
a. Wasiat Haji Wada’ (selamat tinggal). 442-445
b. Intisari ibrah & Pengajaran. 446-447
c. Wasiat kepada Ali bin Abi Thalib RA. 448-450
d. Wasiat kepada Fatimah az-Zahra’. 451-452
e. Wasiat kepada Abu Darda’. 453
f. Intisari ibrah & Pengajaran. 454

17) BAB 17 : Perginya Nabi Muhammad SAW menghadap Sang Kekasih.
a. Perginya Nabi Muhammad SAW menghadap
Sang Kekasih. 456
b. Petanda awal kewafatan kekasih Allah SWT. 457-458
c. Detik bermulanya Nabi Muhammad SAW gering. 459
d. Lima hari sebelum kewafatan Nabi Muhammad SAW. 460
e. Empat hari sebelum kewafatan Nabi
Muhammad SAW. 460-461
f. Dua hari sebelum kewafatan Nabi Muhammad SAW. 461
g. Detik kewafatan Nabi Muhammad SAW. 462-464
h. Intisari ibrah & Pengajaran. 465-466

18) PENUTUP 468

19) BIBLIOGRAFI 469-472

You may also like…